Beslut-asbest---bifall-1
Beslut-asbest---bifall-2

Asbest Kursinnehåll på våra medarbetare

 • Kunskap om gällande föreskrifter
 • Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas.
 • Insikt om hälsorisker med asbest.
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder.
 • Kunskap om olika arbetsmetoder.
 • Kontrollåtgärder.
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning.
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.
 • Medicinska kontroller.
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik.