N-1Är ett företag med hög ambition som levererar kvalitet på ett ambitiöst sätt. Vi levererar alltid efter Ert behov oavsett om Ni är privat, förvaltnings eller företagskund.

Vi är UC krediterade har asbest certifikat, kollektivavtal, Fora samt Trygg Hansa ansvarsförsäkring.

Vi specialiserar oss på finrivning, håltagning samt betongarbeten men utför även arbeten som våra underentreprenörer är specialiserade inom.

Vårt arbete riktar sig till stora delar för att värna om miljön. Vi har ett ansvar som arbetsgivare att uppmana våra arbetstagare att trygga upp på arbetsplatsen.

Att sköta hanteringen av skadliga produkter på ett korrekt sätt och ur miljösynpunkt är väldigt viktigt för oss.

Företagets personal har varit med sedan firman grundades och har själva varit med och bidragit till medlemskapet i Naturskyddsföreningen.

Vi tar oss aldrig an projekt vi inte har kompetens eller är kvalificerade att genomföra.

Grunden för ett bra utfört arbete är kommunikationen vilket vi lägger stor vikt på.

Vi ser varje projekt som unikt och tar hänsyn till omkringliggande omständigheter. Vårt mål är att utföra projekten på ett korrekt sätt enligt byggbranschens byggregler och levererar ett arbete med högst kvalitet utan att det ska kosta mer.

Vårt motto står till Ert förfogande ”Er vision vår verklighet”. Vi verkställer och fullbordar allt enligt Era önskemål och visioner.

Våra grundpelare

 • Vi lämnar alltid kostnadsfria offerter.
 • Vi tittar på omfattningen av arbetet innan vi gör en prisbedömning.
 • Våra offerter inkluderar pris för material och arbete exkl. äta arbeten.

Företagspolicy

Jordnära

Vi vill alltid tillgodose kundens behov i alla lägen. Vi åtar oss inga uppdrag som ligger utanför våra ramar. Vi skall vara kända för vårt behagliga och jordnära kundmottagande, alltid vara lyhörda för våra kunder samt vara lyhörda för deras intressen.

Utvecklande

Vi skall alltid utvecklas och ständigt förbättra oss. Vi skall alltid ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling. Vi ska kunna påverka vår vardagliga arbetssituation på det mest effektiva sättet.

Personliga

Vi skall alltid vara ärliga och uppriktiga mot våra kunder samt leverantörer. Vi ska kunna föra en behaglig och lång dialog med våra beställare samt arbetskollegor. Respekt är något vi strävar efter både på arbetsplats samt fritiden.

Pålitliga

Våra kunder skall alltid känna behag och trygghet i vår närvaro. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik samt hålla det vi utlovat i alla lägen.

Hälsa & Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Hälsa och arbetsmiljö ledningssystem
 • Hälsa och arbetsmiljömål
 • Organisation
 • Arbetssätt
 • Kompetensutveckling

Miljö

 • Miljöpolicy
 • Miljöledningssystem
 • Övergripande miljöaspekter
 • Miljö mål
 • Miljö i projekten
 • Organisation
 • Integrerat miljöarbete
 • Kompetensutveckling

Kvalitet

 • Kvalitets policy
 • Kvalitetssystem
 • Kvalitetsmål
 • Organisation
 • Integrerat kvalitetsarbete
 • Kompetensutveckling